Bệnh zona thần kinh là do virus varicella-zoster - cùng một loại virus gây bệnh thủy đậu. Sau khi đã bị bệnh thủy đậu,...
- Quảng Cáo -

Tin mới